Produkty
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:

E-mailový spravodaj
 
 

Informácie o novinkách a akciách na Váš e-mail.

Placeholder

Obchodné podmienky

 

 VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné podmienky pre nakupovanie v internetovom obchode www.hmpneu.sk (ďalej iba "e-shop") sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto nákupným poriadkom, občianskym zákonníkom (č.40/1964 Sb. v platnom zmení) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Sb. v platnom znení).

Ak je kupujúcim podnikateľ (osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami), riadia sa obchodné vzťahy, ktoré neupravuje nákupný poriadok a ktoré sa vzťahujú na podnikateľov, obchodným zákonníkom č. 513/1991 Sb. v platnom znení.

 

NÁKUPNÝ PORIADOK

Ceny a tovar

Prevádzkovateľ e-shopu http://www.hmpneu.sk/ (ďalej iba „prevádzkovateľ“) je platcom DPH. Všetky ceny uvedené v ponuke e-shopu  sú platné v momente uskutočnenia objednávky.

 

Objednanie tovaru

Odoslaním objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť jeho objednávky a súhlasí s nákupným poriadkom e-shopu. Po odoslaní objednávky sa zákazníkovi zobrazia informácie o zaradení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu (zákazník má možnosť vytlačiť si svoju objednávku).

Po prijatí Vašej objednávky Vám bude odoslané e-mailom potvrdenie o prijatí objednávky, alebo Vás kontaktujeme telefonicky. Ak sa nezobrazí informácia o odoslaní objednávky alebo neobdržíte kópiu objednávky na Vami zadanú e-mailovu adresu, kontaktujte nás v najbližšej možnej dobe na adrese info@hmpneu.sk. Potvrdenie o prijatí Vašej objednávky má iba informatívny charakter a nie je akceptáciou (prijatím) Vášho návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

Samotná kúpna zmluva je potom uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu (zákazníkovi) s týmto jeho návrhom, kedy za prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy je považované doručenie potvrdenia predávajúceho kupujúcemu (zákazníkovi) o skutočnosti, že objednaný tovar bol vypravený k expedícií (odoslaný prepravcom, alebo je pripravený v prevádzke e-shopu k vyzdvihnutiu). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

V prípade nejasností má prevádzkovateľ, prípadne jeho zodpovedný zástupca, právo kontaktovať zákazníka prostredníctvom nim udaných kontaktných údajov, z tohto dôvodu je v záujme zákazníka zadávať tieto údaje pravdivo a svedomito.

 

Spôsoby platieb

Zákazník ma dispozícií nasledujúce typy platieb:

DOBIERKA - platba bude prevedená pri doručení tovaru dopravcom na fakturačnú, resp. dodaciu adresu uvedenú v objednávke.

BANKOVÝ PREVOD -  zákazník bude kontaktovaný a informovaný  o stave objednávky, potom prevedie platbu na účet prevádzkovateľa e-shopu http://www.hmpneu.sk/, bankový účet  číslo: 0313021275/0900, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., pobočka Kysucké Nové Mesto, variabilný symbol (v.s.) uvádzajte číslo objednávky. Po pripočítaní čiastky na účet prevádzkovateľa bude tovar neodkladne odoslaný na Vami uvedenú adresu (fakturačnú, príp. dodaciu).

HOTOVOSŤ - hotovostná platba je možná pri osobnom odbere tovaru v prevádzke e-shopu (podmienkou je dohovor s dodávateľom v prípade úhrady vyššej čiastky).

 

Dodanie tovaru

Termín dodania tovaru je závislý na druhu objednávaného tovaru. Uvádzané termíny vychádzajú z informácií o skladových zásobách poskytovaných výrobcami a dovozcami tovaru, preto termíny nie sú záväzné, ale skôr predpokladané z predchádzajúcich obchodných prípadov.

Termín dodania Vám zašleme po obdržaní objednávky v potvrdení objednávky, poprípade  na vyžiadanie. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, podľa svojich možností, v svojom záujme a predovšetkým s ohľadom na zákazníka, skrátiť dodaciu lehotu na čo možno najkratšiu dobu.

 

Spôsob doručenia

Tovar bude doručený dopravou predajcu na fakturačnú, príp. dodaciu adresu (podľa údajov z objednávky, príp. upresnením zákazníkom pred odoslaním tovaru). O odoslaní tovaru dopravnou službou je zákazník informovaný e-mailom, v ktorom bude uvedený telefonický kontakt na nášho dopravcu. Doručenie prebehne cez pracovné dni v dobe obvyklej pracovnej doby prípadne po dohovore aj v iný, pre Vás vhodný čas.

V prípade osobného odberu v prevádzke prevádzkovateľa vyčkajte, kým budete kontaktovaný našim pracovníkom a vyzvaní k prebratiu tovaru. Platba je možná v hotovosti, poprípade je ju možné previesť vopred bankovým prevodom na bankový účet. Osobný odber bude možný až v momente, kedy bude čiastka pripočítaná na bankový účet e-shopu.

 

Prevzatie tovaru

Zákazník alebo príjemca tovaru má povinnosť pri prevzatí zásielky skontrolovať, či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Ak zistí zjavné vady alebo poškodenie je povinný oznámiť túto skutočnosť bezodkladne prepravcovi, ktorý je povinný spísať zápis o škode.

Záruka a reklamácie

Všetok tovar ponúkaný v e-shope je štandardnej kvality a je na naň poskytovaná plná záruka podľa platných legislatívnych predpisov.

Uplatnenie reklamácie (teda zodpovednosť za vady výrobkov a služieb, vrátane podmienok uplatnenia rozporu s kúpnou zmluvou) je možné previesť na adrese prevádzky prevádzkovateľa e-shopu (doporučujeme si dopredu dohodnúť termín). Reklamáciu je možné zaslať e-mailom na info@hmpneu.sk. Do správy prosím uveďte: číslo predajného dokladu, názov reklamovaného tovaru, popis závady - problému, prípadne vyfotografujte poškodenie, do reklamácie uvádzajte Vaše kontaktné informácie, aby sme sa s Vami mohli spojiť.

Záručná doba na tovar predávaný prostredníctvom e-shopu je minimálne 2 roky. U vybraných výrobkov je poskytovaná nadštandardná záručná doba. Informácia o nadštandardnej ponuke je uvedená na stránke samotného produktu (pneumatiky). Uplatnenie reklamácie je podmienené preukázaním nákupu reklamovaného tovaru v e-shopu, dokladom o nákupe je daňový doklad – faktúra (postačí aj kópia).

 

Zrušenie objednávky zo strany zákazníka

Zrušiť nevyexpedovanú a potvrdenú objednávku je možné zaslaním e-mailu na adresu info@hmpneu.sk  prípadne telefonicky. Vždy je nutné poznať informácie o objednávke, jej číslo a Vaše identifikačné údaje.

V prípade, že platba za tovar už bola prevedená zálohovo a objednávka je zrušená ešte pred expedíciou tovaru, bude záloha prevedená späť na účet zákazníka, odkiaľ platba prešla, a to najneskôr do 30-tich dní odo dňa doručenia zrušenia objednávky spotrebiteľom.

 

Zrušenie objednávky zo strany prevádzkovateľa obchodu

Dodávateľ nie je povinný akceptovať návrh spotrebiteľa na uzatvorenie zmluvy z nasledujúcich zmluvných dôvodov: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, tovar je dlhodobo nedostupný, cena tovaru sa výrazným spôsobom zmenila alebo bola chybne stanovená. V prípade, že táto situácia nastane, budeme Vás informovať emailom alebo telefonicky, prípadne sa s Vami dohodneme na ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky, apod.). V prípade, že tovar už nemá náhradu, bude objednávka zrušená.

Pokiaľ ste už za tovar zaplatili (bankový prevod) a výsledná hodnota objednávky bude po prevedení zmeny nižšia ako už zaplatená záloha, budú peniaze prevedené späť na Váš účet v najkratšom možnom termíne (zvyčajne do 3 pracovných dní od pripočítania platby) na náš účet, najneskôr však do 30-tich dní odo dňa pripočítania platby na náš účet. V prípade, že výsledná hodnota objednávky bude po prevedení zmeny vyššia, bude Vám daný k úhrade rozdiel týchto čiastok k doplateniu.

 

Možnosť vrátenia tovaru bez udania dôvodu

U tovaru nakúpeného prostredníctvom e-shopu má zákazník do 14 dní od doručenia tovaru nárok na jeho vrátenie bez udania dôvodu. Tovar nesmie byť žiadnym spôsobom poškodený či inak znehodnotený (napr. pneumatiky nemôžu byť namontované, použité, poškodené). Tovar musí byť doručený najneskôr do 14 dní od dátumu doručenia zákazníkovi na adresu prevádzkovateľa. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslaná čiastka zodpovedajúca kúpnej cene zaplatenej za tovar na ich uvedený bankový účet, prípadne v hotovosti alebo poštovou poukážkou či inak na základe vzájomnej dohody.

 

Ochrana osobných údajov

Internetový obchod www.hmpneu.sk si váži Vašu dôveru a zaväzuje sa, že bude chrániť Vaše osobné údaje, ktoré musia byť uvedené pre realizáciu objednávky. Vaše údaje nebudú v žiadnom prípade poskytnuté tretej osobe. Vaše údaje môžu byť využité jedine prevádzkovateľom internetového obchodu http://www.hmpneu.sk/ a to len pre účely štatistického spracovania a priamej komunikácie so zákazníkom.

 

Nákupný košík
Košík: prázdny
Kontakt
Miroslav Hlavatý
Tel: 0907728530

CSAgency.euOzvučenie a osvetlenie kultúrných podujatí